Me~Ander (NL)
Michael
Michael IS ONE OF THE DJ’S OF ECSTATIC DANCE ALKMAAR AND ONE OF THE DIRECTORS OF DANSKLOOSTER.

My MUsic

DJ Me~ander.

De verbinding tussen me (jij) en de ander.
Om de muziek de brug te laten zijn. Om mee te gaan met de de kronkeling van het leven. De dansers te laten meegolven en mee laten deinen op de stromingen van het water, waar het soms kolkt. Waar het tegendraads gaat. En waar je je kunt overgeven aan wat zich aandient.. Zo mag de Dans In Met en Door alle Ritmes heen Dansen..

Bio

Dance Sets

Contact

  • Hidden

Keep a finger on the pulse: 

Ecstatic Dance Newsletter

Keep a finger on the pulse:

Ecstatic Dance Newsletter


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Ecstatic Dance Community, EcstaticDance.org, Oakland, CA, 94612, http://www.ecstaticdance.org. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact

© 2020 ECSTATIC DANCE